top of page
evgeni-tcherkasski-unsplash-alt.jpg
DỰ ÁN TẠ KHOA

Dự án Niken-Đồng-PGE Tạ Khoa nằm cách Hà Nội 160km về phía tây thuộc tỉnh Sơn La, Việt Nam. Dự án bao gồm một mỏ niken hiện đại được xây dựng theo Tiêu chuẩn Úc, hiện đang trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng. Mỏ Niken Bản Phúc đã được vận hành thành công bằng phương pháp cơ giới hầm lò từ năm 2013 tới năm 2016.

We own a 90% interest in Ta Khoa, 160km west of Hanoi in the Son La Province of Vietnam. Ta Khoa includes an existing modern nickel mine built to Australian standards, which we are using to process nickel ore delivered by our underground bulk sample program.

Blackstone-Map.jpg

The nickel mine successfully operated as a mechanised underground mine from 2013 to 2016. The Ta Khoa Nickel Project and Ta Khoa Refinery are the two major cogs in our vertically integrated development strategy (together – the Ta Khoa Project).

Our development strategy is underpinned by our ability to secure nickel concentrate. Ta Khoa is emerging as a nickel sulfide district of enviable scale with several exploration targets yet to be tested.

MicrosoftTeams-image (16).jpg
Nghiên cứu Tiền khả thi Hạ nguồn

Nghiên cứu tiền khả thị (PFS) cho nhà máy hạ nguồn của Blackstone Minerals xác nhận quy trình luyện kim thủy lực mạnh mẽ về mặt kỹ thuật và kinh tế để chế biến tinh quặng niken sunfua trong sản xuất tiền chất chứa hàm lượng Niken:Coban:Mangan (NCM) 811 sử dụng cho ngành công nghiệp chế tạo pin Li-ion.

Ta Khoa Nickel Project Downstream PFS Announcement
Nickel Day Presentation – Downstream PFS
Số liệu kinh tế trong Trường hợp cơ bản
 • Vốn dự án thanh toán trước là 491 triệu USD được hoàn vốn trong 1,5 năm kể từ lần sản xuất đầu tiên

 • Doanh thu trọn đời hoạt động là 14 tỷ USD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là 4,5 tỷ USD

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trung bình hàng năm là 451 triệu USD

 • Dòng tiền sau thuế trung bình hàng năm là 365 triệu USD

 • Chi phí trọn gói thời gian hoạt động là 11.997 USD / tấn NCM811 so với giá dự báo trung bình khi bán NCM811 là 16.397 USD / tấn NCM811 và giá spot giao ngay trên Thị trường Kim loại Thượng Hải (SMM) hiện tại là 19.559 USD / tấn NCM811

Số liệu kỹ thuật trong Trường hợp cơ bản
 • Công suất nhà máy chế biến sâu là 400.000 t/n

 • Tuổi thọ hoạt động 10 năm phù hợp với thân quặng Bản Phúc và sự sẵn có của tinh quặng từ bên thứ ba đã biết (3PF)

 • Sản lượng niken tinh chế trung bình hàng năm là 43500 t/n

 • Sản xuất tiền chất NCM811 trung bình hàng năm là 85600 t/n

 • Hiện tại đặt mục tiêu sản xuất mẻ đầu tiên vào năm 2024 và dự kiến tăng cường đạt được trạng thái hoạt động ổn định vào năm 2026 dương lịch.

 • Nguồn cung 3,9 triệu tấn tinh quặng với hàm lượng Niken trung bình là 11,5%, Coban là 0,3% và Đồng là 1,1%.

 • Sản phẩm phụ đồng trung bình hàng năm đạt 4100 t/n

Base Case Physicals
 • Refinery capacity of 400ktpa

 • 10-year life-of-Operations aligned with the Ban Phuc Disseminated orebody and availability of known third party concentrate feed

 • Average annual refined nickel output of 43.5ktpa

 • Average annual NCM811 Precursor Production of 85.6ktpa

 • First production currently targeted in 2024 and ramp up to steady state operations currently forecast to be achieved in CY 2026

 • 3.9Mt of concentrate feed with average Ni in concentrate grade of 11.5%, Co in concentrate grade of 0.3% and Cu in concentrate grade of 1.1%

 • Average annual copper by-product of 4.1ktpa

Our strategy to build a refinery in Vietnam is amid a very supportive ESG, macroeconomic and fiscal backdrop. The Base Case Pre-Feasibility Study financial outcomes are compelling based on an NCM811 Precursor price forecast that is conservative compared to current observable market rates. The internal rate of return on capital invested is exceptional for the Base Case, owing to very low capital intensity, a significant premium available when upgrading nickel sulfide concentrates into battery grade NCM811 Precursor and the competitive operating advantages in Vietnam, which include access to low-cost renewable hydro power.

 

The Base Case Refinery represents our view of the scale of operations that could over time, through exploration success, be supported by existing nickel sulfide mineralised landholdings. Economics have been presented assuming a 10-year life-of-operations, aligned with known and desired life-of-mine for third party feedstock concentrate sources that Blackstone aims to secure offtake.

We believe there is potential for Refinery life to extend beyond 10 years.

bottom of page