top of page
BM-Corporate-banner1.jpg
CÁC DỰ ÁN
VIỆT NAM
CANADA
Vietnam
CÁC DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM
Vietnam-Plant.jpg

DỰ ÁN TẠ KHOA
(NIKEN-ĐỒNG-PGE )

Dự án Niken-Đồng-PGE Tạ Khoa nằm cách Hà Nội 160km về phía tây thuộc tỉnh Sơn La, Việt Nam. Dự án bao gồm một mỏ niken hiện đại được xây dựng theo Tiêu chuẩn Úc, hiện đang trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng. Mỏ Niken Bản Phúc đã được vận hành thành công bằng phương pháp cơ giới hầm lò từ năm 2013 tới năm 2016.

Blackstone-Map.jpg

DỰ ÁN TẠ KHOA
(NIKEN-ĐỒNG-PGE )

Dự án Niken-Đồng-PGE Tạ Khoa nằm cách Hà Nội 160km về phía tây thuộc tỉnh Sơn La, Việt Nam. Dự án bao gồm một mỏ niken hiện đại được xây dựng theo Tiêu chuẩn Úc, hiện đang trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng. Mỏ Niken Bản Phúc đã được vận hành thành công bằng phương pháp cơ giới hầm lò từ năm 2013 tới năm 2016.

Canada
DỰ ÁN TẠI CANADA
20180517_101710-web.jpg

DỰ ÁN GOLD BRIDGE
(COBAN & VÀNG)

Khu vực Gold Bridge được phát hiện vào những năm 1930 bởi các nhà khảo sát đã tìm thấy erythrite màu đỏ đào do khoáng và nên họ đã xây dựng ba lò ngầm  . Tổng cộng 1268m khoan đã được hoàn thành dưới lòng đất và đã lấy mẫu rãnh chi tiết từ các lò ngầm. Công tác này đã cho ra một số kết quả phân tích Coban  và Vàng ấn tượng với hàm lượng trung bình khoảng 3,0% Coban và 20g/t vàng

bottom of page