top of page
Sustainability-Main3.jpg
TÍNH BỀN VỮNG

BÁO CÁO TẦM NHÌN 2020 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TẦM NHÌN 2020 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TẦM NHÌN 2020 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TẦM NHÌN 2020 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TẦM NHÌN 2020 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TẦM NHÌN 2020 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TẦM NHÌN 2020 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TÍNH BỀN VỮNG

Tầm nhìn của chúng tôi về tính bền vững là sản xuất niken sulfat xanh có giá trị cao, mang lại các cơ hội cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Blackstone thực hiện các nghĩa vụ của mình với các xã Mường Khoa, Tạ Khoa, Hồng Ngãi và Tà Hộc, Việt Nam và các cổ đông một cách nghiêm túc trong việc theo đuổi khai thác niken sulfat xanh, có trách nhiệm. Chúng tôi cố gắng trở thành một công ty vận hành có trách nhiệm thông qua việc đo lường, theo dõi và báo cáo các cam kết của mình đối với:

Cung cấp các cơ hội kinh tế và việc làm cho cộng đồng và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Hoạt động an toàn, hỗ trợ các sáng kiến sức khỏe và phúc lợi

Bảo vệ môi trường thiên nhiên, đặt ra các mục tiêu rõ rang và sử dụng những nguồn năng lượng tái tạo.

People & Community
CON NGƯỜI & CỘNG ĐỒNG
People&Communbity.jpg

Con người và cộng đồng là tài sản đáng giá nhất của chúng tôi tại Tạ Khoa. Chúng tôi hướng đến duy trì mối quan hệ này và bảo đảm rằng cộng đồng hưởng lợi từ các cơ hội mà dự án Tạ Khoa đem lại bằng cách ưu tiên:

 • Các mối quan hệ bền chặt mà chúng tôi đã và đang thiết lập trong cộng đồng

 • Các cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương và tỉnh

 • Mua sắm địa phương đối với tất cả các khía cạnh dịch vụ

 • Tập huấn và đào tạo cho các nhân viên để xây dựng kỹ năng

 • Hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng và trường học

 • Phát triển các sáng kiến về cơ sở hạ tầng địa phương mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Safety & Wellbeing
AN TOÀN & PHÚC LỢI
Safety&Wellbeing.jpg

An toàn và sức khỏe tốt của nhân viên và cộng đồng là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hướng tới là người tiên phong, hỗ trợ cho các sáng kiến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng tại địa bàn hoạt động cũng như tại cộng đồng.

Chúng tôi sẽ thực hiện điều này bằng cách:

 • Đặt ra các mục tiêu hướng tới sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, nâng cao nhận thức và tính sở hữu về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, và báo cáo về tiến độ của chúng tôi.

 • Tiếp tục hỗ trợ các chương trình sức khỏe và phúc lợi cộng đồng.

 • Theo dõi các hoạt động động và chuỗi cung ứng để đảm bảo tuân thủ với Chính sách chống nô lệ

Environmental Responsibility
TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG
Enviro-Responsibilty.jpg

Dự án của chúng tôi sẽ phục vụ nhu cầu của ngành công nghiệp pin lithium-ion đang phát triển của Châu Á trong quá trình hướng tới một nền kinh tế không cacbon.

 

Chúng tôi sẽ làm việc theo các tiêu chuẩn môi trường quốc tế cùng với các thành viên cộng đồng, nhằm đảm bảo chúng tôi hạn chế tác động của mình, làm việc hướng tới trở thành một mỏ niken xanh đẳng cấp thế giới, và cung cấp các giải pháp thiết thực cho bầu khí hậu đang thay đổi.

 

Chúng tôi mong muốn thực hiện điều này bằng cách:
 

 • Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về thực hành tốt, đặt ra các mục tiêu lớn mạnh và minh bạch trong tiến trình của mình

 • Hỗ trợ ngành công nghiệp xe điện bằng cách cung cấp niken sulfat được khai thác có trách nhiệm

 • Sử dụng nhà máy thủy điện Hòa Bình để hỗ trợ các nỗ lực sử dụng các nguồn điện tái tạo.

bottom of page