top of page
DSC00184.jpg
NHÀ ĐẦU TƯ

HÀNG HÓA

GIÁ CHIA SẺ ASX

ASX Announcements

THÔNG BÁO ASX

Presentations

TRÌNH BÀY

Reports

BÁO CÁO

PHÂN TÍCH BÁO CÁO

Firm/Anaylst

media2.jpg
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
CƠ CẤU VỐN

Mã ASX:  BSX
Mã OTCQB: BLSTF

Mã FRA: B9S

Cổ phiếu được trả tiền đầy đủ thông thường:  320.332.190

Các lựa chọn về Hiệu suất của Giám đốc và Nhân viên:  8.150.000

Tùy chọn Cố vấn:  11.000.000

bottom of page